Mail Print

Šnekový dopravník

Typ. řada 30

označení – SD
provedení – žlabové, svařované

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Šnekový dopravník je určen k plynulému podávání práškového a zrnitého materiálu v mezích zrnitosti 0 – 30 mm, přičemž granulometrický rozsev částic je v obvyklé struktuře produktů mlecích zařízení. Vlhkost práškových materiálů nesmí přesáhnout obsah vody 1%. Materiál nesmí být lepivý. Při podílu hlinitých příměsí je povolena max.vlhkost 3%H2O. Max. teplota dopravovaného materiálu je povolena v rozmezí –30 do +150° C. Doprava se uskutečňuje ve vodorovném směru, jen v nevyhnutelných případech se připouští sklon max.10 stupňů s tím, že je nutné toto použití konzultovat s výrobcem.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada šnekových dopravníků zahrnuje 9 základních velikostí odvozených od průměru šnekovnice < 135 až 800 mm >, v celé škále otáček šnekové hřídele a tomu odpovídajících výkonů. Dopravní délku lze volit v rozmezí 1.000 – 30.000 mm.
Dopravníky jsou dodávány kompletně vybavené, s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím materiálem. U výrobce je možno po technicko – obchodním projednání objednat úpravy nebo adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Šnekový dopravník je tvořen korytem, které je na koncích uzavřeno štíty s valivými ložisky a speciálním těsněním šnekového hřídele. Koryto je opatřeno odnímatelnými kryty, čistícími a nahlížecími otvory. Šneková hřídel je uložena ve venkovních ložiskách. U větších délek dopravníku jsou použita stavitelná závěsná ložiska. Vstupní a výstupní příruby jsou dodávány buď volně a přivaří se až na stavbě nebo jsou přivařeny již v dílně. Pohon šnekového podavače je řešen několika způsoby. Standardní provedení je formou elektropřevodovky, která je spojena se šnekovou hřídelí pomoci pružné spojky. Další alternativy jsou řetězová kola nebo násuvná převodovka.

Provedení – šnekový dopravník je vyroben z oceli tř.11 a je řešen jako svařovaná konstrukce. Šnekovnice jsou lisovány po jednom závitu a jsou vyrobeny z materiálu tř.11. Na zvláštní požadavek mohou být dodány z HARDOXU či s návarem tvrdokovu.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

 

Fotogalerie

Šnekový dopravník
 

Soubory ke stažení

 

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář