Mail Print

Doplňující zařízení, čeřící žlaby

Typ. řada 180

označení – CZ
provedení – otevřené

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Čeřící žlaby se používají k usnadnění dopravy suchých, nelepivých prachových materiálů (např. surovinová moučka, všechny druhy cementů, popílek) a jsou určeny k instalaci do surovinových sil výroby stavebních hmot. Teplota dopravovaného materiálu je u běžného provedení do 100°C, u speciálního provedení do 130°C.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada je rozměrově shodná s dopravními pneumatickými žlaby ( typ. řada 59 ), případně je možno navrhnout adresní provedení dle požadavku odběratele a tvaru dna sila.

POPIS PROVEDENÍ :

Čeřící žlab má v příčném řezu tvar čtyřhranného potrubí, které je s horní strany opatřeno mikroporézním materiálem. Čeřící žlab je instalován do šikmých stěn dna sila případně jiného zařízení ( např. Mobilní nakladač typ. řada 61 ). Do vzduchového kanálu je přiváděn provzdušňovací vzduch, který prostupuje mikroporézní přepážkou, nadlehčí a provzdušní vrstvu materiálu a ta se pohybuje ve směru sklonu žlabu. Jako zdroje vzduchu se obvykle používá dmychadlo. Žlaby jsou dodávány v dílech. Skříň je vyrobena z materiálu tř.11. Součástí čeřícího žlabu je vstupní otvor pro přívod vzduchu, spojovací, kotvící a těsnící materiál.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář