Mail Print

Válcové uzávěry

Typ. řada 58

označení – VU
provedení – ručně nebo dálkově ovládané
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Válcové uzávěry jsou určeny k instalaci do šikmých (v rozmezí 50°až 90° od vodorovné roviny) a svislých dopravních cest (gravitačních skluzů) práškových a drobně zrnitých (do 5 mm), sypkých nebo čeřených materiálů v technologických linkách zejména výroby stavebních hmot. Slouží k rychlému uzavření průtoku suroviny v následných vodorovných nebo svislých dopravních cestách. Zařízení konstruované především pro mleté, práškové materiály je prachotěsné. Teplota dopravovaného suchého materiálu může být –30 až +100°C, u práškových materiálů s vlhkostí max. 1% je pracovní teplota 0 až 100°C.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada válcových uzávěrů VU je navržena v 8 – mi velikostech < od 150 x 150 mm do 650 x 650 mm > ( viz tabulka – projektový podklad ). Pro nasazení do dopravní cesty je rozhodující zrnitost materiálu (0 – 5 mm, ojedinělá zrna max. do 10 mm) a požadovaný výkon, ve vztahu k průtočnému průřezu uváděnému v tabulce. Dálkové ovládání zajišťují otočné pneumatické nebo elektrické servopohony. Dodávané zařízení je osazeno pneumatickými a elektrickými prvky renomovaných firem navrženými výrobcem, příp. podle objednávky nebo dohody s odběratelem.


POPIS PROVEDENÍ :

Válcové uzávěry jsou konstruovány k osazení do šikmých a svislých gravitačních skluzů čtvercového průřezu k rychlému uzavření toku materiálu do technologické linky. Vnitřní uzavírací válec je ovládaný otočným pneumatickým nebo elektrickým servopohonem příslušné velikosti, odpovídající potřebnému kroutícímu momentu. V případě nasazení pneupohonu jsou součástí dodávky i ručně nebo dálkově ovládané rozvaděče a ventily. K provozu klapky je nutno zajistit upravený tlakový vzduch.

Provedení – těleso uzávěru je svařované konstrukce se vstupní a výstupní čtvercovou přírubou. Usměrňování toku materiálu zajišťuje vnitřní válec opatřený průtočným otvorem s pancéřovanou skluznou plochou a uzavírací plochou. Válec je uchycen pomocí čepů do samomazných pouzder na vnějších víkách klapky. Vnitřní válec, uložení čepů a vnější víka jsou opatřena těsněním k zamezení prašnosti.
 

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář