Mail Print

Válcové kalhotové klapky motor.

Typ. řada 54

označení – VKKM – válcová kalhotová klapka
provedení – motoricky ovládaná
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Kalhotové klapky – válcové slouží k přesměrování toku práškových a drobných, zrnitých materiálů do jednotlivých větví technologické linky v případech, kdy je nutné místní nebo dálkové elektrické ovládání. Je určena pro materiály s horní hranicí zrnitosti do 30 mm (s přihlédnutím k velikosti průtočného průřezu). Zařízení konstruované především pro mleté, práškové materiály je prachotěsné. Teplota dopravovaného suchého materiálu může být –30 až +100°C, u práškových materiálů s vlhkostí max. 1% a zrnitých materiálů s hlinitou příměsí a vlhkostí max. 3% je pracovní teplota 0 až 100°C.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada válcových kalhotových klapek VKKM je navržena v 8-mi velikostech < od 150 x 150 mm do 650 x 650 mm > ( viz tabulka – projektový podklad ). Po technicko – obchodním projednání s výrobcem je možno dodat adresní provedení. K ovládání jsou pro jednotlivé velikosti navrženy vhodné elektropřevodovky. Dodávané kalhotové klapky jsou osazeny elektrickými prvky renomovaných firem navrženými výrobcem, příp. podle objednávky nebo dohody s odběratelem.


POPIS PROVEDENÍ :

Válcové kalhotové klapky jsou konstruovány k osazení do gravitačních skluzů čtvercového průřezu k usměrnění toku materiálu do dvou větví technologické linky. Ovládání elektropřevodovkami příslušné velikosti, odpovídá potřebnému kroutícímu momentu. Zajištěna je zároveň signalizace koncových poloh. Výstupní skluzy jsou ve sklonu 60° od vodorovné roviny.

Provedení – těleso uzávěru je svařované konstrukce se vstupní a dvěma výstupními čtvercovými přírubami. Usměrňování toku materiálu zajišťuje vnitřní válec opatřený průtočným otvorem s pancéřovanou skluznou plochou. Válec je uchycen pomocí čepů do samomazných pouzder na vnějších víkách klapky. Vnitřní válec, uložení čepů a vnější víka jsou opatřena těsněním k zamezení prašnosti.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!! 

Fotogalerie

Válcové kalhotové klapky motorové 
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář