Mail Print

Dvojité segmentové uzávěry

Typ. č. 49

označení – DSU
provedení – dvojité ruční, svařované
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Segmentové uzávěry jsou určeny k provoznímu a havarijnímu uzavírání toku materiálu z výpustných otvorů násypek, zásobníků a podobných zařízení. Jsou vhodné pro široký okruh sypkých a zrnitých materiálů s granulometrií v rozsahu 0 až 50mm , v technologických souborech výroby cementu, vápna, stavebního kameniva a podobných produktů.. Otevírání a uzavírání je prováděno ručně. Na tento typ uzávěru nelze napojit další technologickou větev. Svou konstrukcí je náchylný k prášení.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typové řady dvojitých segmentových uzávěrů obsahují 2 velikosti (< 250 x 250 mm a 300 x 300 mm >), kromě těchto velikostí je možné na objednávku a po technicko – obchodním projednání dodat adresní provedení.


POPIS PROVEDENÍ :

Segmentový uzávěr je opatřen pouze vstupní přírubou a má obvykle čtvercový, u atypických provedení obdélníkový průtočný průřez. Skříň je svařena z ocelových plechů a vyztužena pásovou ocelí. Ve skříni jsou uloženy na čepech dvě otočné kruhové výseče. Otvírání uzávěru se provádí ručně pákou, připevněnou k jedné kruhové výseči. Otáčivý pohyb na druhou výseč se přenáší dvěma páry ozubených kol.

Provedení - skříň je svařena z ocelových plechů tř.11 a vyztužena pásovou ocelí. Vně skříně jsou uloženy na čepech dvě otočné kruhové výseče. Dle druhu dopravovaného materiálu jsou uzavírací výseče vyrobeny z materiálu tř.11 nebo z otěruvzdorné oceli. Otevírání a uzavírání segmentů se provádí ručně.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Dvojité segmentové uzávěry
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář