Mail Print

Stroje a zařízení pro expedici

STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO EXPEDICI

HLAVNÍ REFERENČNÍ DODÁVKY

Typ. řada : 60 – 69 plnící hubice, mobilní nakladače, rozmělňovače

VYBRANÉ DODÁVKY :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – popílek
ČEZ a.s. / elektrárna Dětmarovice – elektrárenský popílek
HOLCIM a.s. / cementárna Prachovice – cement
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – cement
DOLVAP s.r.o. , Varín / SK – vápenec
LHODOL s.r.o. , Dolkam Šuja / SK – vápno
D.D. Fabrika CEMENTA LUKAVAC (a.s.) – cement
TMT spol. s r.o. Chrudim – cement
CEMMAC / cement. Horné Srnie / SR – cement
KOTOUČ Štramberk – vápno
VÁPENKA ČERTOVY SCHODY a.s. – vápno
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – suché omítkové a maltové směs, práškové materiály

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář