Mail Print

Turniketové podavače 320-650

Typ. řada 43

označení – TUP
provedení – svařované, Ø 320 – 650 mm
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Turniketové podavače jsou určeny k rovnoměrnému a regulovanému podávání nebo objemovému dávkování sypkých jemně zrnitých materiálů ze zásobníků nebo slouží jako tlakový uzávěr a podavač u odprašovacích filtrů. Hlavním kritériem při rozhodování o vhodnosti nasazení tohoto zařízení do technologického souboru jsou vlastnosti podávaného materiálu. Materiál musí být sypký, nelepivý a nesmí mít sklony k vytváření klenby, zrnitost nesmí být větší jak 5 mm, max. teplota podávaného materiálu je u turniketů s polytanovými planžetami 80°C, s ocelovými 150°C. V případě potřeby nasazení turniketu na jiný typ materiál je nutno tuto možnost konzultovat s výrobcem.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada turniketových podavačů zahrnuje 8 základních velikostí odvozených od průměru rotoru < 320 až 650 mm > a délek rotorů, v celé škále otáček rotoru a tomu odpovídajících výkonů. Podavače jsou dodávány kompletně vybavené, s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím materiálem. U výrobce je možno po technicko – obchodním projednání objednat úpravy nebo adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Turniketový podavač je tvořen svařovanou skříní, která je na čelech opatřena víky a v horní a dolní části kotevními přírubami. Do skříně turniketu je nalisována výměnná vložka. Rotor turniketu je uložen ve dvou valivých ložiskách ve víkách turniketu. Víka turniketu i rotor jsou zasunuty ve výměnné vložce a přichyceny přítlačnými přírubami k tělesu turniketu. Komůrky rotoru jsou tvořeny příčkami s výměnnými planžetami a to buď ocelovými nebo polytanovými v závislosti na teplotě materiálu. Boční těsnění rotoru je řešeno formou labyrintů na obvodu mezi rotorem, vložkou a víkem turniketu. Případnému průniku podávaného materiálu k ložiskám brání seřiditelné ucpávky. Pohon turniketu je řešen formou násuvné elektropřevodové skříně upevněné k hřídeli rotoru pomocí svěrného spoje

Provedení - turniket je vyroben z oceli tř.11 a je řešen jako svařovaná konstrukce. Planžety jsou vyrobeny z POLYTANU, ocelové planžety z HARDOXU nebo BRINARU.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Turniketové podavače 320-650
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář