Mail Print

Míchačky šnekové

Typ. řada 70

označení – MS
provedení – svařované
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Míchačky šnekové je určeny k plynulému podávání a míchání práškového a zrnitého materiálu v mezích zrnitosti 0 – 3 mm, přičemž granulometrický rozsev částic je v obvyklé struktuře produktů mlecích zařízení. Při suchém míchání nesmí vlhkost práškových materiálů přesáhnout obsah vody 1%. Materiál nesmí být lepivý. Při podílu hlinitých příměsí je povolena max. vlhkost 3% H2O. Max. teplota dopravovaného materiálu je povolena v rozmezí –30 do +200° C. Doprava se uskutečňuje ve vodorovném směru, jen v nevyhnutelných případech se připouští sklon max. 5 stupňů s tím, že je nutné toto použití konzultovat s výrobcem. Šnekové míchačky se vyrábí i v provedení pro mokré míchání a rozplavování, kdy jsou doplněny o rozvod vody.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada šnekových míchaček zahrnuje 6 základní velikosti odvozených od průměru šnekovnice < 400 až 900 mm >, v celé škále otáček šnekové hřídele a tomu odpovídajících výkonů.
Dopravní délku lze volit v rozmezí 1.000 – 6.000 mm. Podavače jsou dodávány kompletně vybavené, s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím materiálem. U výrobce je možno po technicko – obchodním projednání objednat úpravy nebo adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Šneková míchačky je tvořena korytem, které je na koncích uzavřeno štíty s valivými ložisky a speciálním těsněním šnekového míchacího hřídele. Koryto je opatřeno čistícími a nahlížecími otvory. Šneková hřídel s míchací šnekovnicí je uložena ve venkovních ložiskách. Vstupní a výstupní příruby jsou dodávány buď volně a přivaří se až na stavbě nebo jsou přivařeny již v dílně. Pohon šnekové míchačky je řešen několika způsoby. Standardní provedení je formou elektropřevodovky, která je spojena se šnekovou hřídelí pomoci pružné spojky. Další alternativa jsou řetězová kola nebo násuvná převodovka.

Provedení – šnekové míchačky jsou vyrobeny z oceli tř.11 a jsou řešeny jako svařovaná konstrukce. Šnekovnice jsou lisovány po jednom závitu a jsou vyrobeny z materiálu tř.11. Na zvláštní požadavek mohou být dodány z HARDOXU či s návarem tvrdokovu. Koryto lze dodat v provedení s čedičovou vložkou.
Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Míchačky šnekové
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář