Mail Print

Válcové spodní vykladače

Typ. řada 52

označení – VSV
provedení – motorický, svařovaný
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Válcový spodní vykladač (dále jen VSV) slouží k rozdělení toku suchého, jemně mletého materiálu v pneumatických dopravních cestách do podélného směru nebo kolmo dolů ve směru toku přicházejícího materiálu. Zařízení je prachotěsné a je určeno k instalaci v technologických linkách především výroby stavebních hmot. Teplota dopravovaného materiálu do+80C.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada válcových spodních vykladačů je navržena v 8-mi velikostech < od 150 x 150 mm do 650 x 650 mm > ( viz tabulka – projektový podklad ). Pro nasazení do dopravní cesty je rozhodující průtočný průřez, uváděný v tabulce. Ovládání vnitřního válce zajišťuje elektropohon s brzdou od renomovaných firem navrženými výrobcem, příp. podle objednávky nebo dohody s odběratelem.


POPIS PROVEDENÍ :

Válcový spodní vykladač má obdélníkový vstup, obdélníkový výstup pro vodorovný směr (připojení k pneumatickému žlabu) a čtvercový spodní výstup ( připojení k výsypnému skluzu). Rozdělení toku materiálu do jednotlivých větví zajišťuje vnitřní válec, který je opatřen provzdušňovacím dnem. Tento je uchycen pomocí čepů do bočních vík. Víka jsou přišroubována na přírubu základního tělesa VSV.. Ovládání vnitřního válce zajišťuje motorický pohon opatřený brzdou, který je přišroubován přes kotevní desku na základní těleso. Pákový převod od pohonu k vnitřnímu válci je opatřen krytem, na jehož horní straně je umístěn ukazatel směru toku materiálu. Jedno z bočních vík je opatřeno šroubením pro tlakový vzduch.


Provedení – těleso vykladače je svařované konstrukce se vstupní a výstupní přírubou. Usměrňování toku materiálu zajišťuje svařovaný vnitřní válec opatřený průtočným otvorem .a uzavírací plochou. Uchycení čepů vnitřního válce je řešeno přes samomazná pouzdra, která jsou nalisována do vnějších vík. Vnitřní válec, uložení čepů, vnější víka, jsou opatřeny těsněním, aby nedošlo k nežádoucímu prášení VSV Podle umístění pohonu rozlišujeme provedení pravé a levé.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!! 

Fotogalerie

Válcové spodní vykladače
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář