Mail Print

Dopravní pneumatické žlaby

Typ. řada 59

označení – DPZ
provedení – skříňové, uzavřené

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Dopravní pneumatické žlaby se používají k dopravě suchých, nelepivých prachových materiálů (např. surovinová moučka, všechny druhy cementů, popílek) a jsou určeny k instalaci do šikmých dopravních cest technologických linkách zejména výroby stavebních hmot. Zařízení konstruované jako prachotěsné. Teplota dopravovaného materiálu je u běžného provedení do 100°C, u speciálního provedení do 130°C.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada dopravních pneumatických žlabů je navržena v 7 – mi velikostech < od 150 mm do 650 mm > ( viz tabulka – projektový podklad ). Pro nasazení do dopravní cesty je rozhodující požadovaný výkon ve vztahu ke sklonu dopravního pneumatického žlabu.

POPIS PROVEDENÍ :

Dopravní pneumatický žlab má v příčném řezu tvar čtyřhranného potrubí, rozděleného mikroporézní přepážkou na materiálový a vzduchový kanál. Do materiálového kanálu se přivádí dopravovaný materiál, do vzduchového kanálu provzdušňovací vzduch, který prostupuje mikroporézní přepážkou, vrstvu materiálu provzdušní a ta se pohybuje ve směru sklonu žlabu, který je standardně 6%. Vzduch proudí nad vrstvou materiálu, ve vhodných místech je odsáván.Jako zdroje vzduchu se používá ventilátorová stanice, která má být umístěna v uzavřeném prostoru nebo v místě s nejmenší prašností. Stanice je spojena se žlabem kruhovým potrubím a přechodem. Žlaby jsou dodávány v dílech. Skříň je vyrobena z materiálu tř.11. Součástí dopravního pneumatického žlabu je vstupní otvor pro přívod vzduchu a přívod materiálu, nahlížecí víko, hrdlo pro odprášení, spojovací a těsnící materiál, podpěra.

K dopravním pneumatickým žlabům je možno dále dodat:
- žlabový kruhový hrnec
- výpadová hlava / čtvercová, kruhová /
- ventilátor

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Dopravní pneumatické žlaby Dopravní pneumatické žlaby1
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář