Mail Print

Válcové kalhotové rozdělovače

Typ. řada 53

označení – VKR – válcové kalhotové rozdělovače
provedení – motoricky ovládaná
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Válcové kalhotové rozdělovače – slouží k rozdělování toku suchého, jemně mletého materiálu v pneumatických dopravních cestách ze svislého do dvou vodorovných větví ve sklonu 5° až 10° / dle projektovaného sklonu pneudopravy /. Zařízení je prachotěsné a je určeno k instalaci v technologických linkách především výroby stavebních hmot. Teplota dopravovaného materiálu do+80C.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada válcových kalhotových rozdělovačů VKR je navržena v 8-mi velikostech < od 150 x 150 mm do 650 x 650 mm > ( viz tabulka – projektový podklad ). Po technicko – obchodním projednání s výrobcem je možno dodat adresní provedení. K ovládání jsou pro jednotlivé velikosti navrženy vhodné elektropřevodovky. Dodávané VKR jsou osazeny elektrickými prvky renomovaných firem navrženými výrobcem, příp. podle objednávky nebo dohody s odběratelem.


POPIS PROVEDENÍ :

Válcový kalhotový rozdělovač má čtvercový vstup a dvojitý obdélníkový výstup pro připojení k pneumatickým žlabům.. Rozdělení toku materiálu do jednotlivých větví zajišťuje vnitřní válec, který je opatřen provzdušňovacím dnem. Tento je uchycen pomocí hřídele do vnějších vík VKR. Víka jsou přišroubována na přírubu základního tělesa VKR. Uchycení hřídele vnitřního válce je řešeno přes samomazná pouzdra, která jsou nalisována do vnějších vík VKR. Vnitřní válec, uložení čepů, vnější víka, jsou opatřeny těsněním, aby nedošlo k nežádoucímu prášení VKR. Ovládání vnitřního válce zajišťuje motorický pohon opatřený brzdou, který je přišroubován přes kotevní desku na základní těleso. Pákový převod od pohonu k vnitřnímu válci je opatřen krytem, na jehož horní straně je umístěn ukazatel směru toku materiálu. Dno tělesa a vnitřní válec jsou opatřena šroubením pro tlakový vzduch.

Provedení – těleso VKR je svařované konstrukce a je vyrobeno z oceli st. 37,
díly přicházející do styku s dopravovaným materiálem,z materiálu tř.52. Vnitřní
válec je zhotoven z materiálu tř. 52. Vnitřní válec, uložení čepů a vnější víka
jsou opatřena těsněním k zamezení prašnosti.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Válcové kalhotové rozdělovače
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář