Mail Print

Šnekové podavače

Typ. řada 33

označení – PSO
provedení – rourové, svařované
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Šnekové podavače jsou určeny k rovnoměrnému a regulovanému podávání nebo objemovému dávkování sypkých jemně zrnitých materiálů ze zásobníků. Hlavním kritériem při rozhodování o vhodnosti nasazení tohoto zařízení do technologického souboru jsou vlastnosti podávaného materiálu. Materiál musí být sypký, nelepivý a nesmí mít sklony k vytváření klenby, zrnitost nesmí být větší jak 10 mm, max. teplota podávaného materiálu je u typového turniketu 150°C. V případě potřeby nasazení šnekového podavače na jiný typ materiál je nutno tuto možnost konzultovat s výrobcem.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada šnekových podavačů zahrnuje 9 základních velikostí odvozených od průměru šnekovnice < 135 až 630 mm >, v celé škále otáček šnekové hřídele a tomu odpovídajících výkonů. Dopravní délku lze volit v rozmezí 1.000 – 6.000 mm. Podavače jsou dodávány kompletně vybavené, s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím materiálem. U výrobce je možno po technicko – obchodním projednání objednat úpravy nebo adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Šnekový podavač je tvořen rourovým korytem, které je na koncích uzavřeno štíty s valivými ložisky a speciálním těsněním šnekového hřídele. Koryto je opatřeno čistícími a nahlížecími otvory. Šneková hřídel s progresivní šnekovnicí je uložena ve venkovních ložiskách. Vstupní a výstupní příruby jsou dodávány buď volně a přivaří se až na stavbě nebo jsou přivařeny již v dílně. Pohon šnekového podavače je řešen několika způsoby. Standardní provedení je formou elektropřevodovky, která je spojena se šnekovou hřídelí pomoci pružné spojky. Další alternativy jsou řetězová kola nebo násuvná převodovka.

Provedení – šnekový podavač je vyroben z oceli tř.11 a je řešen jako svařovaná konstrukce. Šnekovnice jsou lisovány po jednom závitu a jsou vyrobeny z materiálu tř.11. Na zvláštní požadavek mohou být dodány z HARDOXU či s návarem tvrdokovu.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!
 

Fotogalerie

Šnekový podavač
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář