Mail Print

Rozmělňovače, drtiče

Typ. řada 69

označení – RS, DV
provedení – svařované
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Rozmělňovač slepenců (dále jen rozmělňovač) je zařízení, které slouží na
rozmělnění slepeného materiálu, bez tvrdých znečisťujících příměsí.
Zpracovávaným materiálem může být cement, vápenec, magnezitové odprašky apod. s maximálním podílem prachových částí s možnou granulometrií 0 – 30mm, v dvourotorovém provedení do100 mm.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada rozmělňovačů obsahuje 4 velikosti < od 320 x 320mm až po 650 x 650mm >, kromě těchto velikostí je možné na objednávku a po technicko – obchodním projednání dodat adresní provedení. 
 

POPIS PROVEDENÍ :

Rozmělňovač slepenců sestává ze čtyř základních částí:
- tělesa
- 1 nebo 2 rotorů
- momentové spojky
- pohonu
Těleso rozmělňovače je tvořeno dvěma čelními a dvěma bočními stěnami,
které jsou k sobě vzájemně sešroubovány. Horní a dolní část stěn po
sešroubování vytvoří vstupní a výstupní čtvercovou přírubu.
Na hřídeli rotoru je nasunuto několik nožů konstrukčně upravených tak, aby
byla možná jejich výměna v případě opotřebení.. Na jednu z čelních stěn je
našroubován propojovací díl, který slouží pro uchycení pohonu. Hřídel rotoru
rozmělňovače je s pohonem propojena přes momentovou spojku.

Provedení – skříň rozmělňovače je svařena z ocelových plechů a je opatřena vyměnitelnými pancéři. Hřídel rotoru rozmělňovače je uložena ve valivých ložiskách, umístěných na konzolách čelních stěn skříně rozmělňovače.
Těsnění mezi hřídelí rotoru rozmělňovače a jeho čelními stěnami je řešeno pomocí ucpávky. V případě překročení kroutícího momentu (např. vniknutí ocelového předmětu dovnitř rozmělňovače) vypne momentová spojka pomocí vypínače přívodu el. proudu. Signál zastavení rozmělňovače slouží zároveň k zastavení strojů a dopravních cest před rozmělňovačem.


Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Rozmělňovače, drtiče1Rozmělňovače, drtiče2Rozmělňovače, drtiče3
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář