Mail Print

Machines and equipment for bulk loading

60 Machines and equipment for loading

maschines and equipment intended for dustfree feed of loaded bulk or aerated materials into tank-trucks or waggons, alternatively into some another filling device or another loading space.
 

MACHINES AND EQUIPMENT FOR LOADING

THE MAIN REFERENCE DELIVERIES

Serie : 60 – 69 loading chutes, mobile loaders, grinders

SELECTED DELIVERIES :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – fly-ash
ČEZ a.s. / elektrárna Dětmarovice – power fly-ash
HOLCIM a.s. / cementárna Prachovice – cement
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – cement
DOLVAP s.r.o. , Varín / SK – limestone
LHODOL s.r.o. , Dolkam Šuja / SK – lime
D.D. Fabrika CEMENTA LUKAVAC (a.s.) – cement
TMT spol. s r.o. Chrudim – cement
CEMMAC / cement. Horné Srnie / SR – cement
KOTOUČ Štramberk – lime
VÁPENKA ČERTOVY SCHODY a.s. – lime
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – dry mortar and plaster mixtures, powdery materials

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

CONTACT FORM